Ninh Binh Entertainment

Cinema

 

Ninh Bình Cinema

Address: Nguyễn Huệ Road, Nam Bình Ward, Ninh Bình City.

Tel: 030.880063

 

Ninh Bình Film Publishing Centre

Address: Lê Đại Hành Road

Thanh Bình Ward, Ninh Bình City.

Tel: 030.871575

 

 

 

 

 

 

Ninh Bình Chèo Opera Theatre

Address: Lý Thái Tổ Road

Thanh Bình Ward, Ninh Bình City.

Tel: 030.871902


Sport  

Tháng Tám Swimming Pool Address: Bisides National high way No1A, Vòm bridge, Ninh Thắng Commune, Hoa Lư Distict, Ninh Bình Province. 

Tel: 030.871718   

 

 

 

 

NinhBìnhProvincial Sporting

Event Hall

Address:Đông Thành Ward,

Ninh Bình City. 

 

Ninh Bình Stadium

Address:Trần Hưng Đạo Road

TânThành Ward, Ninh Bình City

blog comments powered by Disqus